Giải bài 4 Trang 3 SGK Toán lớp 3

Giải bài 4 Trang 3 SGK toán lớp 3, phần bài tập Bài 1: Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số.

Đề bài 4 Trang 3 SGK Toán lớp 3:

Tìm số lớn nhất, số bé nhất trong các số sau:

375; 421; 573; 241; 735; 142.

Lời giải câu 4 Trang 3 SGK Toán lớp 3:

Số lớn nhất trong các số đã cho là số: 735.

Số bé nhất trong các số đã cho là số: 142.

BAIVIET.COM