Giải bài 4 Trang 28 SGK Vật lý lớp 11

Giải bài 4 Trang 28 SGK Vật lý lớp 11, phần bài tập Bài 5: Điện thế. Hiệu điện thế.

Đề bài 4 Trang 28 SGK Vật lý lớp 11:

Viết hệ thức giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường và nói rã điều kiện áp dụng hệ thức đó.

Lời giải câu 4 Trang 28 SGK Vật lý lớp 11:

Giai bai 4 Trang 28 SGK Vat ly lop 11 - Loi giai

(BAIVIET.COM)