Giải bài 4 Trang 27 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 4 Trang 27 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 4: Sự rơi tự do.

Đề bài 4 Trang 27 SGK Vật lý lớp 10:

Nêu các đặc điểm của sự rơi tự do.

Lời giải câu 4 Trang 27 SGK Vật lý lớp 10:

– Phương của chuyển động rơi tự do là phương thẳng đứng

– Chiều của chuyển động rơi tự do là chiều từ trên xuống dưới.

– Chuyển động rơi tự do là chuyển động thẳng nhanh dần đều.

(BAIVIET.COM)