Giải bài 4 Trang 27 SGK toán lớp 5

Giải bài 4 Trang 27 SGK toán lớp 5, phần bài tập Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông.

Đề bài 4 Trang 27 SGK toán lớp 5:

Viết các số đo sau dưới dạng số đo bằng dề-ca-mét vuông :

a) 5dam²23m²; b) 16dam² 91m² c) 32dam²5m².

Lời giải câu 4 Trang 27 SGK toán lớp 5:

Giai bai 4 Trang 27 SGK toan lop 5 - Loi giai

(BAIVIET.COM)