Giải bài 4 Trang 24 SGK Lịch sử lớp 7

Giải bài 4 Trang 24 SGK Lịch sử lớp 7, phần bài tập Bài 7: Những nét chung về xã hội phong kiến.

Đề bài 4 Trang 24 SGK Lịch sử 7:

Thế nào là chế độ quân chủ ?

Lời giải câu 4 Trang 24 SGK Lịch sử lớp 7:

– Chế độ quân chủ là thể chế nhà nước do vua đứng đầu.

– Chế độ quân chủ chuyên chế là chế độ mà quyền lực tâp trung tuyệt đối, tối cao, vô hạn trong tay một người (vua- hoàng đế – Thiên tử…) mọi người phải phục tùng tuyệt đối.

(BAIVIET.COM)