Giải bài 4 Trang 23 SGK toán lớp 5

Giải bài 4 Trang 23 SGK toán lớp 5, phần bài tập Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài.

Đề bài 4 Trang 23 SGK toán lớp 5:

Trên tuyến đường sắt Thống Nhất, quãng đường từ Hà Nội đến Đà Nẵng dài 791 km. Quãng đường từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh dài hơn quãng đường đó 144km. Hỏi:

a) Đường sắt từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh dài bao nhiêu ki-lô-mét ?

b) Đường sắt từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh dài bao nhiêu ki-lô-mét ?

Lời giải câu 4 Trang 23 SGK toán lớp 5:

Giai bai 4 Trang 23 SGK toan lop 5 - Loi giai

(BAIVIET.COM)