Giải bài 4 Trang 23 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 4 Trang 23 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 7: Bài tập chương I – Các thí nghiệm của Menđen.

Đề bài 4 Trang 23 SGK Sinh học 9:

Ở người, gen A quy định mắt đen trội hoàn toàn so với gen a quy định mắt xanh. Mẹ và bố phải có kiểu gen và kiểu hình nào trong các trường hợp sau để con sinh ra có người mắt đen, có người mắt xanh?

a) Mẹ mắt đen (AA) x Bố mắt xanh (aa)

b) Mẹ mắt đen (Aa) x Bố mắt đen (Aa)

c) Mẹ mắt xanh (aa) x Bố mắt đen (Aa)

d) Mẹ mắt đen (AA) x Bố mắt đen (AA)

Lời giải câu 4 Trang 23 SGK Sinh học lớp 9:

Đáp án: B, C

Giải thích:

– Theo đề bài, người có cặp mắt xanh phải có kiểu gen aa sẽ nhận giao tử a từ cả bố và mẹ. Người có mắt đen có kiểu gen AA hoặc Aa. Vậy 2 phương án b và c đều thoã mãn yêu cầu đề ra.

– Sơ đồ lai:

* Trường hợp 1 (phương án b):

giai bai 4 trang 23 sgk sinh hoc lop 9 - loi giai 1

* Trường hợp 2 (phương án c):

giai bai 4 trang 23 sgk sinh hoc lop 9 - loi giai 2

(BAIVIET.COM)