Giải bài 4 Trang 223 SGK Vật lý lớp 11

Giải bài 4 Trang 223 SGK Vật lý lớp 11, phần bài tập Bài 35: Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì.

Đề bài 4 Trang 223 SGK Vật lý lớp 11:

Hãy nói rõ cách xác định đúng vị trí ảnh rõ nét của một vật hiện trên màn ảnh đặt ở phía sau của một thấu kính hoặc của một hệ thấu kính.

Lời giải câu 4 Trang 223 SGK Vật lý lớp 11:

Có thể xác định đúng vị trí ảnh rõ nét của một vật trên màn ảnh M đặt ở phía sau một thấu kính hoặc hệ thấu kính bằng cách vừa quan sát mép các đường viền của ảnh, vừa phối hợp dịch chuyển về cả hai phía đối với một trong ba đối tượng: hoặc vật, hoặc màn ảnh, hoặc các thấu kính, sao cho mép các đường viền ảnh thay đổi dần từ không rõ nét (bị nhòe) chuyển sang sắc nét, rồi lại không rõ nét. Sau vài lần so sánh mức độ sắc nét của mép các đường viền ảnh, ta có thể xác định được vị trí ảnh hiện rõ nét nhất trên màn ảnh M.

(BAIVIET.COM)