Giải bài 4 Trang 222 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 4 Trang 222 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 40: Thực hành: Xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng.

Đề bài 4 Trang 222 SGK Vật lý lớp 10:

Sai số của phép đo hệ số căng bề mặt σ trong bài thực hành chủ yếu gây ra do nguyên nhân nào?

Lời giải câu 4 Trang 222 SGK Vật lý lớp 10:

Sai số hệ thống: sai số dụng cụ đo.

Sai số ngẫu nhiên:

+ Sai số trong quá trình đo: không làm đúng thí nghiệm, kĩ năng thực hành kém, điều kiện thực hành gặp trở ngại: gió, sức cản không khí,…

+ Sai số trong quá trình tính toán: lấy tròn số khi tính, tính sai,…

+ Sai số do nhiệt độ môi trường có thể biến động nhẹ trong thời điểm làm thực nghiệm.

(BAIVIET.COM)