Giải bài 4 Trang 212 SGK Vật lý lớp 11

Giải bài 4 Trang 212 SGK Vật lý lớp 11, phần bài tập Bài 33: Kính hiển vi.

Đề bài 4 Trang 212 SGK Vật lý lớp 11:

Vẽ dường truyền của chùm tia ứng với mắt ngắm chứng kính hiển vi ở vô cực.

Lời giải câu 4 Trang 212 SGK Vật lý lớp 11:

Giai bai 4 Trang 212 SGK Vat ly lop 11 - Loi giai

(BAIVIET.COM)