Giải bài 4 Trang 21 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 4 Trang 21 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 4: Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức.

Đề bài 4 Trang 21 SGK Vật lý lớp 12:

Hiện tượng cộng hưởng là gì? Nêu điều kiện để có cộng hưởng. Cho một ví dụ.

Lời giải câu 4 Trang 21 SGK Vật lý lớp 12:

Giai bai 4 Trang 21 SGK Vat ly lop 12 - Loi giai

(BAIVIET.COM)