Giải bài 4 Trang 203 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 4 Trang 203 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái.

Đề bài 4 Trang 203 SGK Sinh học 12:

Hãy mô tả lại dòng năng lượng trong hệ sinh thái được minh hoạ trong hình 45.4

Giai bai 4 Trang 203 SGK Sinh hoc lop 12

Hình 45.4. Sơ đồ minh họa dòng năng lượng trong một hệ sinh thái đồng cỏ

Lời giải câu 4 Trang 203 SGK Sinh học lớp 12:

Dòng năng lượng trong hệ sinh thái, minh họa trong hình 45.4 SGK

– Sinh vật quang hợp (phần lớn năng lượng tiêu hao qua hô hấp, rụng lá cây).

– Động vật ăn thực vật (phần lớn năng lượng tiêu hao qua hô hấp của động vật, bài tiết, thải qua phân,…).

– Sinh vật tiêu thụ bậc 2 (một phần năng lượng tiêu hoa qua hô hấp của động vật, bài tiết, thải qua phân…).

– Sinh vật tiêu thụ bậc 3 (một phần năng lượng tiêu hao qua hô hấp của động vật, bài biết, thải qua phân…).

– Ở tất cả các bậc dinh dưỡng, các sản phẩm hữu cơ như các sinh vật chết, lá cây rụng và phân,… sinh vật phân giải phân hủy thành các chất vô cơ.

(BAIVIET.COM)