Giải bài 4 Trang 200 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 4 Trang 200 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 44: Chu trình sinh điạ hóa và sinh quyển.

Đề bài 4 Trang 200 SGK Sinh học 12:

Hãy nêu các biện pháp sinh học để nâng cao hàm lượng đạm trong đất nhằm cải tạo đất và nâng cao năng suất cây trồng.

Lời giải câu 4 Trang 200 SGK Sinh học lớp 12:

Các biện pháp sinh học để nâng cao hàm lượng đạm trong đất, nhằm cải tạo đất và nâng cao năng suất cây trồng: Trồng cây họ Đậu góp phần cải tạo đất, thả bèo hoa dâu vào ruộng lúa làm tăng lượng đạm cho lúa, cung cấp cho đất các chế phẩm sinh học là các vi khuẩn cố định đạm,…

(BAIVIET.COM)