Giải bài 4 Trang 20 SGK Hóa học lớp 8

Giải bài 4 Trang 20 SGK Hóa học lớp 8, phần bài tập Bài 5: Nguyên tố hóa học.

Đề bài 4 Trang 20 SGK Hóa học lớp 8:

Lấy bao nhiêu phần khối lượng của nguyên tử cacbon làm đơn vị cacbon? Nguyên tử khối là gì?

Lời giải câu 4 Trang 20 SGK Hóa học lớp 8:

Lấy 1/12 khối lượng của nguyên tử cacbon làm đơn vị cacbon.

Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon.

(BAIVIET.COM)