Giải bài 4 Trang 19 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 4 Trang 19 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 5: Lai hai cặp tính trạng ( tiếp theo).

Đề bài 4 Trang 19 SGK Sinh học 9:

Ở người, gen A quy định tóc xoăn, gen a quy định tóc thẳng, gen B quy định mắt đen, gen b quy định mắt xanh. Các gen này phân li độc lập với nhau. Bố có tóc thẳng, mắt xanh. Hãy chọn người mẹ có kiểu gen phù hợp trong các trường hợp sau để sinh con sinh ra đều tóc xoăn, mắt đen?

a) AaBb

b) AaBB

c) AABb

d) AABB

Lời giải câu 4 Trang 19 SGK Sinh học lớp 9:

Đáp án: D

Giải thích:

– Bố có tóc thẳng, mắt xanh nên kiểu gen của bố là: aabb cho 1 loại giao tử ab.

– Con có mắt đen, tóc xoăn sẽ nhận 1 giao tử ab từ bố vậy nên kiểu gen của con sẽ là: AaBb.

– Vậy mẹ sẽ cho con giao tử AB nên kiểu gen của mẹ là AABB.

Sơ đồ lai:

giai bai 4 trang 19 sgk sinh hoc lop 9 - loi giai

(BAIVIET.COM)