Giải bài 4 Trang 187 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 4 Trang 187 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân.

Đề bài 4 Trang 187 SGK Vật lý lớp 12:

Hạt nhân nào có năng lượng liên kết riêng lớn nhất?

A. Heli

B. Cacbon

C. Sắt

D. Urani

Lời giải câu 4 Trang 187 SGK Vật lý lớp 12:

Chọn đáp án đúng là C.

Vì hạt nhân Fe có số khối lượng trung bình 50 < A < 95.

(BAIVIET.COM)