Giải bài 4 Trang 186 SGK Hóa học lớp 12

Giải bài 4 Trang 186 SGK Hóa học lớp 12, phần bài tập Bài 43: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế.

Đề bài 4 Trang 186 SGK Hóa học lớp 12:

Bảng dưới đây cho biết sản phẩm của sự đốt cháy nhiên liệu

Giai bai 4 Trang 186 SGK Hoa hoc lop 12 - De bai

Nhiên liệu được coi là sạch và ít gây ô nhiễm môi trường hơn cả là :

A. Củi, gỗ, than cốc.

B. Than đá, xăng, dầu.

C. Xăng, dầu.

D. Khí thiên nhiên.

Lời giải câu 4 Trang 186 SGK Hóa học lớp 12:

Đáp án D.

(BAIVIET.COM)