Giải bài 4 Trang 183 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 4 Trang 183 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 60: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái.

Đề bài 4 Trang 183  SGK Sinh học 9:

Hãy chứng minh rằng ở nước ta có hệ sinh thái nông nghiệp phong phú. Cần làm gì để bào vệ sự phong phú của các hệ sinh thái đó?

Lời giải câu 4 Trang 183 SGK Sinh học lớp 9:

– Nước ta có nhiều vùng sinh thái nông nghiệp khác nhau. Trên những vùng sinh thái đó, người ta gieo trồng nhiều loài cây khác nhau nhằm cung cấp lương thực, thực phẩm nuôi sống con người.

+ Vùng núi phía Bắc người ta gieo trồng cây công nghiệp và cây lương thực (cây lúa nương).

+ Vùng trung du phía Bắc trồng chè.

+ Vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng chủ yếu trồng lúa nước.

Vùng Tây Nguyên trồng chè, cao su, cà phê.

+ Vùng đồng bằng Châu thổ sông Cửu Long trồng lúa nước.

– Sự đa dạng về các hệ sinh thái nông nghiệp đảm bảo sự phát triển ổn định về kinh tế cũng như môi trường của đất nước.

– Để bảo vệ sự phong phú của các hệ sinh thái đó cần: duy trì các hệ sinh thái nông nghiệp chủ yếu, đồng thời phải cải tạo các hệ sinh thái để đạt năng suất và hiệu quả cao.

(BAIVIET.COM)