Giải bài 4 Trang 180 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 4 Trang 180 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân.

Đề bài 4 Trang 180 SGK Vật lý lớp 12:

Chọn câu đúng.

Tính chất hóa học của một nguyên tử phụ thuộc :

A. nguyên tử số ;

B. số khối ;

C. khối lượng nguyên tử ;

D. số các đồng vị.

Lời giải câu 4 Trang 180 SGK Vật lý lớp 12:

Chọn đáp án đúng là A.

Vì nguyên tử số Z là số thứ tự của nguyên tố trong bảng phân loại tuần hoàn.

(BAIVIET.COM)