Giải bài 4 Trang 179 SGK Toán lớp 3

Giải bài 4 Trang 179 SGK toán lớp 3, phần bài tập Luyện tập chung (Trang 179 SGK toán lớp 3).

Đề bài 4 Trang 179 SGK Toán lớp 3:

Tìm x :

a) x × 2 = 9328 ;

b) x : 2 = 436.

Lời giải câu 4 Trang 179 SGK Toán lớp 3:

a) x × 2 = 9328

x = 9328 : 2

x = 4664.

b) x : 2 = 436

x = 436 x 2

x = 872.

(BAIVIET.COM)