Giải bài 4 Trang 178 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài 4 Trang 178 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 44: Sinh sản hữu tính ở động vật.

Đề bài 4 Trang 178 SGK Sinh học 11:

So sánh sinh sản hữu tính ở động vật và thực vật.

Lời giải câu 4 Trang 178 SGK Sinh học lớp 11

* Giống nhau:

– Có sự kết hợp của giao tử đực (n) và giao tử cái (n) để hình thành hợp tử (2n).

– Con sinh ra mang đặc điểm di truyền của cả bố và mẹ.

* Khác nhau:

Sinh sản hữu tính ở động vậtSinh sản hữu tính ở thực vật
Quá trình tạo giao tửGiao tử đực tạo ra ở cơ quan sinh dục đực, giao tử cái tạo ra ở cơ quan sinh dục cái.Hạt phấn (chứa giao tử đực) hình thành trong bao phấn, noãn (chứa giao tử cái) hình thành trong bầu.
Quá trình thụ tinhThụ tinh ngoài hoặc thụ tinh trongThụ tinh kép
Quá trình phát triển phôiDiễn ra trong trứng hoặc trong tử cung của con cái hoặc trong túi của con đực (cá ngựa).Diễn ra trong bầu, vách bầu hình thành vỏ quả để bảo vệ phôi.

BAIVIET.COM