Giải bài 4 Trang 177 SGK Toán lớp 3

Giải bài 4 Trang 177 SGK toán lớp 3, phần bài tập Luyện tập chung (Trang 177 SGK toán lớp 3).

Đề bài 4 Trang 177 SGK Toán lớp 3:

Tính :

a) (9 + 6) x 4 =

9 + 6 x 4 =

b) 28 + 21 : 7 =

(28 + 21) : 7 =

Lời giải câu 4 Trang 177 SGK Toán lớp 3:

Giai bai 4 Trang 177 SGK Toan lop 3 - Loi giai

(BAIVIET.COM)