Giải bài 4 Trang 170 SGK Toán lớp 3

Giải bài 4 Trang 170 SGK toán lớp 3, phần bài tập Ôn tập các số đến 100 000 (Tiếp theo).

Đề bài 4 Trang 170 SGK Toán lớp 3:

Viết các số 64900 ; 46900 ; 96400 ; 94600 theo thứ tự từ lớn đến bé.

Lời giải câu 4 Trang 170 SGK Toán lớp 3:

Các số đã cho viết theo thứ tự từ lớn đến bé là : 96400 ; 94600 ; 64900 ; 46900.

(BAIVIET.COM)