Giải bài 4 Trang 17 SGK Toán Đại số và Giải tích lớp 11

Giải bài 4 Trang 17 SGK toán Đại số và Giải tích lớp 11, phần bài tập Bài 1: Hàm số lượng giác.

Đề bài 4 Trang 17 SGK Toán Đại số và Giải tích lớp 11:

Chứng minh rằng sin 2(x + kπ) = sin 2x với mọi số nguyên k. Từ đó vẽ đồ thị hàm số y = sin 2x.

Lời giải câu 4 Trang 17 SGK Toán Đại số và Giải tích lớp 11:

Giai bai 4 Trang 17 SGK Toan Dai so va Giai tich lop 11 – Loi giai

(BAIVIET.COM)