Giải bài 4 Trang 17 SGK Lịch sử lớp 8

Giải bài 4 Trang 17 SGK Lịch sử lớp 8, phần bài tập Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

Đề bài 4 Trang 17 SGK Lịch sử 8:

Trình bày và phân tích ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

Lời giải câu 4 Trang 17 SGK Lịch sử lớp 8:

– Đã lật đổ chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền.

– Quần chúng nhân dân là lực lượng đông đảo nhất tham gia cách mạng, đưa cách mạng đạt đến đỉnh cao.

– Thức tỉnh lực lượng dân chủ tiến bộ trên thế giới đứng lên chống chế độ phong kiến.

– Mở ra thời kì thắng lợi và củng cố của chủ nghĩa tư bản trên thế giới.

(BAIVIET.COM)