Giải bài 4 Trang 169 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 4 Trang 169 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 33: Mẫu nguyên tử Bo.

Đề bài 4 Trang 169 SGK Vật lý lớp 12:

Chọn câu đúng.

Trạng thái dừng là

A. trạng thái êlectron không chuyển động quanh hạt nhân.

B. trạng thái hạt nhân không dao động.

C. trạng thái đứng yên của nguyên tử.

D. trạng thái ổn định của hệ thống nguyên tử.

Lời giải câu 4 Trang 169 SGK Vật lý lớp 12:

Chọn đáp án đúng là D.

Trạng thái dừng là nguyên tử không bức xạ, không hấp thụ nên đó là trạng thái ổn định của hệ thống nguyên tử.

(BAIVIET.COM)