Giải bài 4 Trang 166 SGK Toán lớp 3

Giải bài 4 Trang 166 SGK toán lớp 3, phần bài tập Luyện tập chung (Trang 165, 166 SGK toán lớp 3).

Đề bài 4 Trang 166 SGK Toán lớp 3:

Ngày 8 tháng 3 là ngày chủ nhật. Hỏi những ngày chủ nhật trong tháng đó là những ngày nào ?

Lời giải câu 4 Trang 166 SGK Toán lớp 3:

Những ngày chủ nhật trong tháng đó là ngày: 1, 8, 15, 22, 29.

  • Chủ nhật đầu tiên của tháng là ngày 1 tháng 3 (vì 8 – 7 = 1)
  • Chủ nhật thứ hai là ngày 8 tháng 3 ( vì 7 + 1 = 8)
  • Chủ nhật thứ ba là ngày 15 tháng 3 ( vì 8 + 7 = 15)
  • Chủ nhật thứ tư là ngày 22 tháng 3 (vì 15 + 7 = 22)
  • Chủ nhật cuối cùng của tháng là ngày 29 tháng 3 (vì 22 + 7 = 29)

(BAIVIET.COM)