Giải bài 4 Trang 165 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 4 Trang 165 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 32: Hiện tượng quang – phát quang.

Đề bài 4 Trang 165 SGK Vật lý lớp 12:

Nếu ánh sáng kích thích là ánh sáng màu lam thì ánh sáng huỳnh quang không thể là ánh sáng nào dưới đây ?

A. Ánh sáng đỏ.

B. Ánh sáng lục.

C. Ánh sáng lam.

D. Ánh sáng chàm.

Lời giải câu 4 Trang 165 SGK Vật lý lớp 12:

Chọn đáp án D.

Vì theo định luật Stokes, ánh sáng huỳnh quang phải có bước sóng dài hơn bước sóng của ánh sáng kích thích. Ở đây bước sóng của ánh sáng chàm nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng lam.

(BAIVIET.COM)