Giải bài 4 Trang 165 SGK Toán lớp 3

Giải bài 4 Trang 165 SGK toán lớp 3, phần bài tập Luyện tập (Trang 165 SGK toán lớp 3).

Đề bài 4 Trang 165 SGK Toán lớp 3:

Giai bai 4 Trang 165 SGK Toan lop 3 – De bai

Lời giải câu 4 Trang 165 SGK Toán lớp 3:

Học sinh nhẩm theo mẫu và ghi kết quả như sau :

15000 : 3 = 5000 ;

24000 : 4 = 6000 ;

56000 : 7 = 8000.

(BAIVIET.COM)