Giải bài 4 Trang 162 SGK Toán lớp 4

Giải bài 4 Trang 162 SGK toán lớp 4, phần bài tập Ôn tập về số tự nhiên (Tiếp theo).

Đề bài 4 Trang 162 SGK Toán lớp 4:

Với ba chữ số 0 ; 5 ; 2 hãy viết các số có ba chữ số (mỗi số có cả ba chữ số đó) vừa chia hết cho 5 và vừa chia hết cho 2.

Lời giải câu 4 Trang 162 SGK Toán lớp 4:

Số vừa chia hết cho 5 và vừa chia hết cho 2 tận cùng là 0. Vậy các số đó là 520 và 250.

Ghi chú : Trong bài làm học sinh chỉ cần viết đúng đáp số 520 ; 250 là đạt yêu cầu (không cần viết lời giải thích cũng được).

(BAIVIET.COM)