Giải bài 4 Trang 159 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 4 Trang 159 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 29: Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt.

Đề bài 4 Trang 159 SGK Vật lý lớp 10:

Đường đẳng nhiệt trong hệ tọa độ (p, V) có dạng gì ?

Lời giải câu 4 Trang 159 SGK Vật lý lớp 10:

Giai bai 4 Trang 159 SGK Vat ly lop 10 - Loi giai

(BAIVIET.COM)