Giải bài 4 Trang 157 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài 4 Trang 157 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 39: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (Tiếp theo).

Đề bài 4 Trang 157 SGK Sinh học 11:

Việc ấp trứng của hầu hết các loài chim có tác dụng gì?

Lời giải câu 4 Trang 157 SGK Sinh học lớp 11:

Việc ấp trứng ở hầu hết các loài chim có tác dụng cung cấp và đảm bảo điều kiện nhiệt độ phù hợp giúp hợp tử phát triển bình thường.

BAIVIET.COM