Giải bài 4 Trang 154 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 4 Trang 154 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 28: Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí.

Đề bài 4 Trang 154 SGK Vật lý lớp 10:

Định nghĩa khí lí tưởng.

Lời giải câu 4 Trang 154 SGK Vật lý lớp 10:

Chất khí trong đó các phân tử được coi là các chất điểm và chỉ tương tác với nhau khi va chạm được gọi là khí lí tưởng.

(BAIVIET.COM)