Giải bài 4 Trang 153 SGK Toán lớp 4

Giải bài 4 Trang 153 SGK toán lớp 4, phần bài tập Luyện tập chung (Trang 153 SGK toán lớp 4).

Đề bài 4 Trang 153 SGK Toán lớp 4:

Năm nay tuổi con ít hơn tuổi bố 35 tuổi và bằng 2/9 tuổi bố. Hỏi năm nay con bao nhiêu tuổi ?

Lời giải câu 4 Trang 153 SGK Toán lớp 4:

Giai bai 4 Trang 153 SGK Toan lop 4 – Loi giai

(BAIVIET.COM)