Giải bài 4 Trang 148 SGK Toán lớp 3

Giải bài 4 Trang 148 SGK toán lớp 3, phần bài tập Luyện tập (Trang 148 SGK toán lớp 3).

Đề bài 4 Trang 148 SGK Toán lớp 3:

a) Tìm số lớn nhất có năm chữ số.

b)Tìm số bé nhất có năm chữ số.

Lời giải câu 4 Trang 148 SGK Toán lớp 3:

a) Số lớn nhất có năm chữ số là 99 999.

b) Số bé nhất có năm chữ số là 10 000.

(BAIVIET.COM)