Giải bài 4 Trang 148 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 4 Trang 148 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 46: Thực vật góp phần điều hòa khí hậu.

Đề bài 4 Trang 148 SGK Sinh học 6:

Vì sao cần phải tích cực trồng cây, gây rừng?

Lời giải câu 4 Trang 148 SGK Sinh học lớp 6:

Cần phải tích cực trồng cây gây rừng vì:

– Cây giúp điều hòa lượng khí oxi và khí cacbonic trong không khí

– Cây làm giảm ô nhiễm môi trường

– Rừng điều hòa khí hậu, chống lũ lụt, chống xói mòn đất.

– Rừng cung cấp thức ăn, nguyên vật liệu cho con người.

BAIVIET.COM