Giải bài 4 Trang 146 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 4 Trang 146 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 28: Tia X.

Đề bài 4 Trang 146 SGK Vật lý lớp 12:

Nêu tên các sóng hoặc tia trong thang sóng điện từ theo thứ tự từ bước sóng ngắn đến bước sóng dài.

Lời giải câu 4 Trang 146 SGK Vật lý lớp 12:

Giai bai 4 Trang 146 SGK Vat ly lop 12 – Loi giai

(BAIVIET.COM)