Giải bài 4 Trang 146 SGK Toán lớp 3

Giải bài 4 Trang 146 SGK toán lớp 3, phần bài tập Số 100 000 – Luyện tập.

Đề bài 4 Trang 146 SGK Toán lớp 3:

Một sân vận động có 7000 chỗ ngồi, đã có 5000 người đến xem bóng đá. Hỏi sân vận động đó có bao nhiêu chỗ chưa có người ngồi ?

Lời giải câu 4 Trang 146 SGK Toán lớp 3:

Số chỗ chưa có người ngồi là :

7000 – 5000 = 2000 (chỗ)

Đáp số : 2000 chỗ.

(BAIVIET.COM)