Giải bài 4 Trang 144 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 4 Trang 144 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 27: Cơ năng.

Đề bài 4 Trang 144 SGK Vật lý lớp 10:

Nêu một ví dụ về sự chuyển hóa giữa động năng và thế năng trong trường hợp vật chịu tác dụng của lực đàn hồi.

Lời giải câu 4 Trang 144 SGK Vật lý lớp 10:

Ví dụ về cung tên: Nêu một ví dụ về sự chuyển hóa giữa động năng và thế năng trong trường hợp vật chịu tác dụng của lực đàn hồi.

(BAIVIET.COM)