Giải bài 4 Trang 142 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài 4 Trang 142 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 35: Hoocmôn thực vật.

Đề bài 4 Trang 142 SGK Sinh học 11:

Điều cần tránh trong việc ứng dụng các chất điều hòa sinh trưởng nhân tạo là gì, vì sao?

Lời giải câu 4 Trang 142 SGK Sinh học lớp 11:

Không nên sử dụng các chất điều hòa sinh trưởng nhân tạo vào các sản phẩm trực tiếp làm thức ăn. Vì: Các chất nhân tạo không có các enzim phân giải, chúng sẽ được tích lũy lại trong nông phẩm gây độc hại cho người và gia súc.

BAIVIET.COM