Giải bài 4 Trang 137 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 4 Trang 137 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 26: Các loại quang phổ.

Đề bài 4 Trang 137 SGK Vật lý lớp 12:

Quang phổ vạch phát xạ do chất nào dưới đây bị nung nóng phát ra ?

A. Chất rắn.

B. Chất lỏng.

C. Chất khí ở áp suất thấp.

D. Chất khí ở áp suất cao.

Lời giải câu 4 Trang 137 SGK Vật lý lớp 12:

Chọn đáp án đúng là C.

(BAIVIET.COM)