Giải bài 4 Trang 135 SGK Toán lớp 3

Giải bài 4 Trang 135 SGK toán lớp 3, phần bài tập Làm quen với thống kê số liệu.

Đề bài 4 Trang 135 SGK Toán lớp 3:

Giai bai 4 Trang 135 SGK Toan lop 3 – De bai

Lời giải câu 4 Trang 135 SGK Toán lớp 3:

a) Dãy trên có tất cả 9 số. Số 25 là số thứ năm trong dãy ;

b) Số thứ ba trong dãy là số 15. Số này lớn hơn số thứ nhất trong dãy 10 đơn vị (15 – 5 = 10) ;

c) Số thứ hai (là số 10) lớn hơn số thứ nhất (số 5) trong dãy.

(BAIVIET.COM)