Giải bài 4 Trang 134 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 4 Trang 134 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 44: Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật.

Đề bài 4 Trang 134 SGK Sinh học 9:

Trong thực tiễn sản xuất, cần phải làm gì để tránh sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể sinh vật, làm giảm năng suất vật nuôi, cây trồng.

Lời giải câu 4 Trang 134 SGK Sinh học lớp 9:0

Để giảm sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể sinh vật người ta thường áp dụng các biện pháp sau:

– Trong trồng trọt: trồng cây với mật độ thích hợp. kết hợp tỉa thưa cây, bón phân và tưới nước đầy đủ, tạo điều kiện cho cây trồng phát triển tốt, năng suất cao.

– Đối với chăn nuôi: Khi đàn quá đông, nhu cầu về thức ăn, chỗ ở trở nên thiếu thốn, môi trường bị ô nhiễm ta cần tách đàn, cung cấp đầy đủ thức ăn cho chúng kết hợp vệ sinh môi trường sạch sẽ, tạo điều kiện cho vật nuôi phát triển tốt.

(BAIVIET.COM)