Giải bài 4 Trang 133 SGK Toán lớp 3

Giải bài 4 Trang 133 SGK toán lớp 3, phần bài tập Luyện tập (Trang 132, 133 SGK toán lớp 3).

Đề bài 4 Trang 133 SGK Toán lớp 3:

Mẹ mua một hộp sữa hết 6700 đồng và một gói kẹo hết 2300 đồng. Mẹ đưa cho cô bán hàng 10 000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại bao nhiêu tiền ?

Lời giải câu 4 Trang 133 SGK Toán lớp 3:

Mẹ mua hộp sữa và gói kẹo hết số tiền là:

6700 + 2300 = 9000 (đồng)

Số tiền cô bán hàng phải trả lại cho mẹ là:

10 000 – 9000 = 1000 (đồng).

Đáp số : 1000 đồng.

BAIVIET.COM