Giải bài 4 Trang 132 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 4 Trang 132 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 30: Quá trình hình thành loài (tiếp theo).

Đề bài 4 Trang 132 SGK Sinh học 12:

Tại sao lại phải bảo vệ sự đa dạng sinh học của các loài cây hoang dại cũng như các giống cây trồng nguyên thuỷ?

Lời giải câu 4 Trang 132 SGK Sinh học lớp 12:

Cần phải bảo vệ sự đa dạng của các loài cây, ngay cả các cây hoang dại vì sau này chúng ta có thể khai thác những gen quý hiếm từ chúng hoặc tạo ra các giống cây trồng mới.

(BAIVIET.COM)