Giải bài 4 Trang 132 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài 4 Trang 132 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 32: Tập tính của động vật (tiếp theo).

Đề bài 4 Trang 132 SGK Sinh học 11:

Đặc tính nào là quan trọng nhất để nhận biết con đầu đàn?

A – Tính hung dữ.

B – Tính thân thiện.

C – Tính lãnh thổ.

D – Tính quen nhờn

Lời giải câu 4 Trang 132 SGK Sinh học lớp 11:

Đáp án đúng: A – Tính hung dữ.

(BAIVIET.COM)