Giải bài 4 Trang 13 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 4 Trang 13 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 3: Lai một cặp tính trạng (Tiếp theo).

Đề bài 4 Trang 13 SGK Sinh học 9:

Khi cho cây cà chua quả đỏ thuần chủng lai phân tích thì ta thu được:

a) Toàn quả vàng

b) Toàn quả đỏ

c) Tỉ lệ 1 quả đỏ : 1 quả vàng

d) Tỉ lệ 3 quả đỏ : 1 quả vàng

Hãy lựa chọn ý trả lời đúng.

Lời giải câu 4 Trang 13 SGK Sinh học lớp 9:

Đáp án: B

Giải thích: Cây cà chua quả đỏ thuần chủng có kiểu gen AA. Ta có sơ đồ lai:

giai bai 4 trang 13 sgk sinh hoc lop 9 - loi giai

(BAIVIET.COM)