Giải bài 4 Trang 129 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 4 Trang 129 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 43: Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật.

Đề bài 4 Trang 129 SGK Sinh học 9:

Hãy kể tên 10 động vật thuộc hai nhóm động vật ưa ẩm và ưa khô.

Lời giải câu 4 Trang 129 SGK Sinh học lớp 9:

Động vật ưa ẩm

– Giun đất

– Ếch

– Gián

– Ốc sên

– Sâu rau

Động vật ưa khô

– Rắn

– Rùa

– Cá sấu

– Lạc đà

– Chim

(BAIVIET.COM)