Giải bài 4 Trang 129 SGK Lịch sử lớp 10

Giải bài 4 Trang 129 SGK Lịch sử lớp 10, phần bài tập Bài 25: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (Nửa đầu thế kỉ XIX).

Đề bài 4 Trang 129 SGK Lịch sử 10:

Em hãy đánh giá chung về nhà Nguyễn ở nửa đầu thế kỉ XIX.

Lời giải câu 4 Trang 129 SGK Lịch sử lớp 10:

– Tích cực:

+ Nhà Nguyễn vẫn duy trì chế độ quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền, tổ chức bộ máy nhà nước quy củ và hoàn chỉnh.

+ Kinh tế có bước phát triển, nhất là trong nông nghiệp với công cuộc khẩn hoang được mở rộng.

+ Văn hóa đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực

– Hạn chế

+ Chính sách ngoại giao, hạn chế sự giao lưu tiếp xúc với bên ngoài.

+ Chính sách ngoại thương hạn chế kìm hãm sự phát triển kinh tế.

+ Chính sách cấm đạo khắt khe của nhà Nguyễn là cái cớ đê Pháp xâm lược Việt Nam.

+ Khoa học – kĩ thuật có ít những thành tựu về kĩ thuật và khoa học tự nhiên.

(BAIVIET.COM)