Giải bài 4 Trang 127 SGK Công nghệ lớp 6

Giải bài 4 Trang 127 SGK Công nghệ lớp 6, phần bài tập Bài 25: Thu nhập của gia đình.

Đề bài 4 Trang 127 SGK Công nghệ 6:

Em đã làm gì để góp phần tăng thu nhập gia đình ?

Lời giải câu 4 Trang 127 SGK Công nghệ lớp 6:

– Ngày nghỉ hoặc dịp tết em có thể bán hàng giúp bố mẹ.

– Em có thể chăn nuôi gia súc gia cầm như trâu, bò, cho gà ăn giúp bố mẹ.

– Em có thể cố gắng học lấy học bổng.

– …

(BAIVIET.COM)